Current issue of Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture1 2015, vol. 24, no. 3/4.

Text in English, German and Estonian. All articles are accompanied with a lengthy summary of ca. 4 pp.

Contents

ARTICLES

  • Kersti Markus: Kuidas propageerida ristisõda visuaalselt? Taanlaste ristisõjast Eestisse 12. sajandi lõpus ja 13. sajandi algul sakraalse ehituskunsti vahendusel / How to Propagate a Crusade Visually? The Danish Crusade in Estonia in the Late 12th Century and Early 13th Century in the Light of Sacral Architecture  (pp. 7–48)
  • Kerttu Palginõmm, Ivar Leimus: Der Marienaltar der Bruderschaft der Schwarzenhäupter vor dem Hintergrund des Wertes der abgebildeten Luxusgüter / Mustpeade vennaskonna Maarja retaabel kujutatud luksusesemete hinnalisuse foonil (pp. 49–85)
  • Ants Hein: Tallinna hiliskeskaegne ehituskoolkond ja Oleviste kirik / The Style of Construction in Late Medieval Tallinn (Reval) and St Olav’s Church (pp. 86–114)
  • Kristina Jõekalda: Art History in Nineteenth-Century Estonia? Scholarly Endeavours in the Context of an Emerging Discipline / Kunstiteadus 19. sajandi Eestis? Teaduslikkuse püüdlused formeeruva distsipliini taustal (pp. 115–149)
  • Virve Sarapik: How to Write Soviet Estonian Art History: Three Attempts, from Stalinism through the Khrushchev Thaw and Beyond / Kuidas kirjutada Eesti nõukogude kunstiajalugu: kolm katset (pp. 150–172)
  • Indrek Rünkla: Architecture as a Practice of Articulation / Arhitektuur kui liigendamise praktika (pp. 173–191)

FOCUS

  • Sven-Olov Wallenstein. Biopoliitika ja modernse arhitektuuri sünd / Translation of Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture, by Ingrid Ruudi (pp. 193–221)
  • 1. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture is a peer-reviewed journal of art history and visual culture, published by the Estonian Society of Art Historians and Curators.